sòng bạc trực tuyến casino 365 - Click để tham gia

 

Văn bản

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Sáng ngày 18/11/2022 sòng bạc trực tuyến casino 365 đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quy định về chế độ làm việc của Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường

Toàn văn quy định Chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Tải về: Quy định chế độ làm việc của Giảng viên

Quy định thi kết thúc học phần, mô đun các bậc đào tạo trong Nhà trường

Quyết định này Quy định thi kết thúc môn học, mô-đun các bậc đào tạo trong Nhà trườngTHƯ VIỆN ẢNH